Ve FAKTURYONu máte možnost vytvářet zálohové faktury a následně je vyúčtovat běžnou fakturou. To ovšem v některých případech není dostačující a proto byly přidány i daňové doklady.

Daňové doklady

Jak to vlastně je s účtováním vydané zálohové faktury?

V okamžiku uhrazení zálohové faktury, resp. jakékoliv platby přijaté před zdanitelným plněním, vzniká plátci DPH povinnost odvést DPH. Podle § 21 odst. 1 zákona o DPH je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. A to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň.

Plátce má povinnost vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne přijetí úplaty. Dle § 28 odst. 1 písm. d) zákona o DPH je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě přijetí úplaty před uskutečněním plnění (před dodáním zboží nebo poskytnutím služby) ke dni přijetí úplaty.

Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění (dle § 28 odst. 4 zákona o DPH).

V některých případech nedojde po obdržení zálohy ihned k uskutečnění celého zdanitelného plnění. Např. ve smlouvě o dílo je sjednáno, že práce budou zahájeny po uhrazení zálohy 50 % z ceny díla. I v tomto případě má dodavatel povinnost ke dni přijetí platby vystavit daňový doklad a odvést DPH. A to i když k samotnému uskutečnění zdanitelného plnění dojde později, klidně i za několik měsíců. V tomto případě dodavatel vystaví daňový doklad k přijaté záloze.

Praktickou ukázku najdete na http://www.uctujemeprovas.cz/ucetnictvi/17-uctovani-zaloh-vydane-zalohove-faktury.

A jak na daňové doklady ve FAKTURYONu?

Tyto doklady mají vlastní číselnou řadu a výchozí hodnoty, které můžete změnit v nastavení. Daňový doklad můžete vytvořit nad plně uhrazenou zálohovou fakturou stejně jako se provádí vyúčtování. Takto vytvořený doklad je automaticky nastaven jako uhrazený. Z vyúčtované zálohové faktury již nelze daňový doklad vytvořit.

Změna čísla dokladu

V základních údajích dokladu máte nyní možnost změnit jeho číslo. Pozor však na to, že při této změně se neupraví číselné řady a je doporučeno zkontrolovat po takové úpravě jejich nastavení. Změna se nepromítne ani do variabilního symbolu dokladu.

Další změny

Bylo provedeno i několik drobných změn v uživatelském prostředí aplikace na základě připomínek vás uživatelů, které vám ještě více zpříjemní používání FAKTURYONu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *