Co musí obsahovat faktura?

Faktura je dokument, který slouží k účtování a evidenci prodeje zboží nebo poskytování služeb. Pokud podnikáte, jednou z prvních věcí, které budete muset řešit, je vystavování faktur. Je důležité, aby faktura obsahovala všechny potřebné údaje, jako například název a sídlo firmy, IČO, datum vystavení a údaje o položkách faktury. Plátci DPH musí vystavovat daňové doklady, které musí obsahovat další údaje, jako například označení “Daňový doklad” a informace o DPH. Neplátci DPH vystavují faktury, které slouží pouze jako účetní doklady. Faktura nemusí obsahovat podpis ani razítko vystavovatele, ale musí obsahovat podpisy osob, které se na účetním případu podílely.

Zákon o účetnictví stanovuje několik povinných údajů, které musí být uvedeny na faktuře. Tyto údaje zahrnují označení faktury, obsah účetního případu a účastníky, cenu zboží nebo služby, datum vystavení, datum uskutečnění účetního případu a podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a zaúčtování. Je důležité si uvědomit, že faktura nemusí mít podpis vystavovatele ani razítko a stále bude platná.

Plátci DPH musí na faktuře uvést několik specifických údajů, kromě těch, které jsou požadovány pro všechny faktury. Tyto údaje zahrnují daňové identifikační číslo odběratele, evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, základ daně, sazbu daně nebo oznámení o osvobození od daně a výši daně v Kč.

Zálohová faktura by měla obsahovat informace týkající se platby, jako například částku k úhradě, variabilní symbol, číslo účtu, na který má být platba odeslána, popis služby nebo zboží, za které se platí, a pokud je to relevantní, i datum splatnosti.

Online fakturační nástroj pro jednoduchou správu odběratelů, ceníku a vystavených dokladů. Z počítače, tabletu nebo mobilu. Pohodlně, přehledně a hlavně bezpečně!

©2018-2023 Fakturyon

Provozovatel: Lukáš Hronec, IČ 03243877

V zahradách 31, Praha 8, 180 00

info@fakturyon.cz