Banner Graphics

Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatel tímto prohlašuje, že zpracovává a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).
  2. Provozovatel, jako správce, zpracovává identifikační údaje uživatele (jméno, příjmení, adresa), registrovanou e-mailovou adresu a telefonní číslo sdělené mu uživatelem.
  3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí a tím, že pro užívání Aplikace je nutné uvedení relevantních údajů dle platných právních předpisů pro každou firmu uživatele – jedná se o obchodní identifikaci jednotlivých firem uživatele, pro které uživatel vytvořil v Aplikaci podúčet (adresa, IČO, DIČ, registrace v obchodním rejstříku spod.), bez jejichž uvedení nelze Aplikaci řádně využívat. Uvedené údaje následně Aplikace přenese na vytvořené daňové doklady.
  4. Uživatel zřízením uživatelského účtu bere na vědomí, že Provozovatel, jakožto správce, zpracovává osobní údaje o uživateli a to jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu. Údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy – tedy užívání Aplikace (v souladu s čl. 13 Nařízení). Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má uživatel za účelem využívání Aplikace aktivní uživatelský účet. Provozovatel uvedené informace o uživateli nesdílí ani je neposkytuje třetím osobám.
  5. Uživatel bere na vědomí, že má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že uživatel nadále nechce, aby Provozovatel zpracovával jeho osobní údaje uvedené v Aplikaci, může svůj účet v Aplikaci zrušit a to přímo v Aplikaci, čímž dojde k ukončení zpracování osobních údajů a k jejich likvidaci (smazání účtu z Aplikace).

Online fakturační nástroj pro jednoduchou správu odběratelů, ceníku a vystavených dokladů. Z počítače, tabletu nebo mobilu. Pohodlně, přehledně a hlavně bezpečně!

©2018-2023 Fakturyon

Provozovatel: Lukáš Hronec, IČ 03243877

V zahradách 31, Praha 8, 180 00

info@fakturyon.cz